Privacy- en cookieverklaring Nanterre Bouw

Via de dienst www.nanterre.nl wordt in zeer beperkte mate persoonsgegevens verwerkt. Het gaat hier slechts om cookies van Google en WordPress. Deze cookies worden gebruikt om geanonimiseerde analyses te doen met betrekking tot het gebruik van onze website. Op basis daarvan kunnen wij dan weer verbeteringen aanbrengen. Daarnaast slaan wij je gegevens tijdelijk op als je een aanvraag doet. Nanterre Bouw acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Nanterre Bouw is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 12-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door je gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel van gebruik persoonsgegevens

De reden dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken is vrij simpel. Jij doet een aanvraag bij ons en wij gaan voor jou aan de slag om een passende offerte en uiteindelijk de klus te realiseren. Daarvoor gebruiken en bewaren wij de bovenstaande persoonsgegevens die jij aan ons doorgegeven hebt.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsbeleid voor meer informatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Nanterre Bouw
Asterweg 17-11 A
1031 HL Amsterdam
E-mail: info@nanterre.n
Website: www.nanterre.nl

Nanterre Bouw

Voor een zorgeloze en kwalitatief hoogwaardige verbouwing!
+ 31 (0)20 309 02 71

https://nanterre.nl

info@nanterre.nl

Proud member of:


Adres- en Factuurgegevens

Asterweg 17-A11

1031 HL Amsterdam

BTW: NL855346309B01

KVK: 63671832

Projectnummers